KGH-FK


KGH FK 

KG 2K FK

FK modulen Bio kammer kan kombineres med de fleste baklastere.

Modulen består av en ukomprimerende tippbar beholder som laster fra siden.

Med FK modulen er helt tett og er en separat enhet for våtorganisk avfall..

Det separate systemet gjør at avfallet ikke blander seg med avfall i annet kammer.

FK modulen kan for eksempel kombineres med 2 kammer baklaster og man har da en

renovasjons bil som tar tre og eller fire fraksjoner.

Velg FK om du ønsker en fleksibel løsning for sortert avfall.


Med skyvbart tak

Daglig Leder / Salg

Øystein Lie

oystein.lie@ntm.no

922 65 911