Skjema for bestilling av deler


Vennligst fyll ut følgende skjema og send inn for behandling av din deleforespørsel. 

 

Følgende felter MÅ fylles ut: Firma, Produksjonsnummer, Kontaktperson, Driftstimer, Emailadresse, Mobiltelefon, Beskrivelse

Deler som byttes på garanti


Deler som skal byttes på garanti må sendes til oss sammen med faktura, bilder og driftstimer senest 14 dager etter utført arbeid.


Timetelleren for driftstimer sitter inne i styrings boks KL012. Denne er lokalisert ved siden av oljetank.

Fra og med 01.11.2022. er dette et krav for garanti innsendelse.

  

 You are in advanced mode.

You can turn it off in left sidebar. To use advanced options, you will need to enter your own Google Maps API Key.

Get Google API Key