Deler

Deleforespørsel

Vennligst fyll ut følgende skjema og send inn for behandling av din deleforespørsel. Følgende felter MÅ fylles ut: Firma, Produksjonsnummer, Kontaktperson, Emailadresse, Mobiltelefon, Beskrivelse

Deler som skal byttes på garanti må sendes til oss sammen med faktura, bilder og driftstimer senest 14 dager etter utført arbeid.

Timetelleren for driftstimer sitter inne i styrings boks KL012. Denne er lokalisert ved siden av oljetank.

Fra og med 01.11.2022. er dette et krav for garanti innsendelse.