Garanti

Garantiforespørsel

Vennligst fyll ut følgende skjema og send inn for behandling av din garantisak. Følgende felter MÅ fylles ut: Firma, Produksjonsnummer, Kontaktperson, Emailadresse, Mobiltelefon, Beskrivelse

Husk alltid å merke alle søknader, fakturaer og evt deler som skal i retur med PRODUKSJONSNUMMER.

Referer gjerne til ordre eller faktura fra oss.

Dersom forespørselen gjelder arbeid ber vi om at det dokumenteres med bilder som sendes på garanti@ntm.no

Faktura skal ha timedebitering. Faktura med totalsum for arbeid, blir ikke behandlet. Proformafaktura behandles ikke.

Faktura og evt. returdeler må sendes oss, senest 3 uker etter utført arbeid.

IKKE KLIPP LEDNINGER

KLIPTE LEDNINGER DEKKES IKKE PÅ GARANTI

TILGRISEDE DELER BLIR IKKE BEHANDLET

UTEN RETUR AV UTSKIFTEDE DELER PÅFØRT PRODUKSJONSNUMMER, BEHANDLER VI IKKE FAKTURA