For at vi skal kunne behandle din garanti søknad på best mulig måte må punktene under følges


For at vi skal behandle din Søknad:

Søknaden behandles ikke ved:

 • Alltid merk søknader/ Faktura/ deler med PRODUSKJONSNUMMER

 • Dersom forespørselen gjelder arbeid skal dette dokumenteres

  med bilder som sendes til garanti@ntm.no

 • Bilder skal tas Før - Under - Etter utført arbeid

 • Faktura skal ha timedebitering, Faktura med totalsum for arbeid

  Blir ikke behandlet!

 • Faktura/Returdeler må bli tilsendt senest 14 dager etter utført arbeid.

 • Søknaden må inneholde driftstimer.

 • Klipte ledninger.

 • Tilgrisede deler.

 • Uten retur av utskiftede deler innen 14 dager.

 • Deler/søknader/faktura uten produksjonsnummer.

 • Proformafaktura behandles ikke.

 • Søknad uten driftstimer.

 • Hydraulikkolje dekkes ikke på garanti.

 • Feilsøking over 1 time, dekkes ikke uten å ha kontaktet oss først.

Fra og med 1.7/2023 skal alle garanti/reklamasjon søknader sendes inn her.