Garanti

Garantiforespørsel

Vennligst fyll ut følgende skjema og send inn for behandling av din garantisak. Følgende felter MÅ fylles ut: Firma, Produksjonsnummer, Kontaktperson, Emailadresse, Mobiltelefon, Beskrivelse

Husk alltid å merke alle søknader, fakturaer og evt deler som skal i retur med PRODUKSJONSNUMMER.

UTEN RETUR AV UTSKIFTEDE DELER PÅFØRT PRODUKSJONSNUMMER, BEHANDLER VI IKKE FAKTURA 

Referer gjerne til ordre eller faktura fra oss.

Dersom forespørselen gjelder arbeid ber vi om at det dokumenteres med bilder som sendes på garanti@ntm.no

IKKE KLIPP LEDNINGER

KLIPTE LEDNINGER DEKKES IKKE PÅ GARANTI

NTM Produksjonsnummer *

Chassisnummer

Regnummer

Firma *

Kontakperson *

Adresse

Sted

Mobiltelefon *

E-post *

Beskrivelse *