Garanti

Garantiforespørsel

Vennligst fyll ut følgende skjema og send inn for behandling av din garantisak. Følgende felter MÅ fylles ut: Firma, Produksjonsnummer, Kontaktperson, Emailadresse, Mobiltelefon, Beskrivelse

Husk alltid å merke alle søknader, fakturaer og evt deler som skal i retur med PRODUKSJONSNUMMER.

Referer gjerne til ordre eller faktura fra oss.

Dersom forespørselen gjelder arbeid ber vi om at det dokumenteres med bilder som sendes på garanti@ntm.no

Faktura skal ha timedebitering. Faktura med totalsum for arbeid, blir ikke behandlet. Proformafaktura behandles ikke.

Faktura og evt. returdeler må sendes oss, senest 3 uker etter utført arbeid.

IKKE KLIPP LEDNINGER

KLIPTE LEDNINGER DEKKES IKKE PÅ GARANTI

TILGRISEDE DELER BLIR IKKE BEHANDLET

UTEN RETUR AV UTSKIFTEDE DELER PÅFØRT PRODUKSJONSNUMMER, BEHANDLER VI IKKE FAKTURA

 

NTM Produksjonsnummer *

Chassisnummer

Regnummer

Firma *

Kontakperson *

Adresse

Sted

Mobiltelefon *

E-post *

Beskrivelse *