UNO-2K


Daglig Leder / Salg

Øystein Lie

oystein.lie@ntm.no

922 65 911

UNO-2K


UNO-2K er en unik løsning utviklet for tømming av underjordiske tanker og bunntømmende tanker. 


De to rommene fylles med separate fraksjoner enkelt og trygt ved hjelp av en kran. 


Kjøreavstanden kan minimeres når to separate gjenvinningsmaterialer håndteres og transporteres i ett og samme rkjøretøy.

Den effektive pendelkomprimatoren på over 8 m³ (4,4 m³ per side) har en funksjonell design med få bevegelige deler, noe som reduserer servicekostnadene til enheten og optimerer komprimeringen av avfallet. Kombinert med en generøs lastekapasitet på 27 m³, betyr dette at kjøretøyet er fullt utstyrt for å transportere en stor og godt pakket last.


 Enkle skaptømmingen med pressvegger, en side av gangen, sørger for at fraksjonene ikke blandes.


Kundeorientering er, sammen med kvalitet og kunnskap, NTMs kjennetegn. Du kan derfor anta at UNO-2K kan tilpasses dine behov. UNO-2K er designet for 3- og 4-akslet chassis, og volumet på skapet justeres i henhold til lengden på chassiset.

Kranen kan etter ønske monteres enten på chassisrammen eller skaptaket. Det er også to alternativer for voluminndelingen i skapet: 60/40 eller 50/50.